Propozice Bikemania HEI KROSS

Závod jednotlivců na horských kolech

Termín: sobota 13. 9. 2020

Místo : HEIPARK Tošovice u Oder

Trať: 24 a 48km

Kategorie:

  • A - muži 19 - 39 let (nar. 2001 až 1981) 

  • B - muži 40 - 49 let (nar. 1980 až 1971) 

  • C - muži 50 a starší (nar. v roce 1970 a starší) 

  • ŽA - ženy 19 - 39 (nar. 2001 až 1981) 

  • ŽB - ženy 40 a starší (nar. 1980 a starší)
  • Junioři – 15 - 18 let (nar. 200 až 2002) 

  • Juniorky – 15 - 18 let (nar. 2004 až 2002) 

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. 

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat." 

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Pořadatel si vyhrazuje právo uvést ve výsledcích jméno a příjmení závodníka,jeho oddílovou příslušnost. Zároveň si vyhrazuje právo uvést v tisku fotografie ze závodu a pořadí závodníků v cíli pro propagaci závodu