Propozice 3. ročníku Bikemania Trophy

Závod jednotlivců na horských kolech

Termín:  sobota 15. 9. 2018

Prezentace: Bikemania Shop, 

                    Úzká 27, Nový Jičín 

                    Čas: 8:30-9:30

                    email : bikemaniatrophy@gmail.com

Trať: Nový Jičín - náměstí, Starý Jičín, Kojetín, Petřkovská Hůrka, Jasenice, Hostašovice, Straník, Čertův mlýn, Nový Jičín - Skalky 

https://www.strava.com/activities/1791595102

Délka trati 37km, převýšení 1081m

Kategorie:

 • A - muži 19 - 39 let (nar. 1999 až 1979 včetně) 

 • B - muži 40 - 55 let (nar. 1978 až 1963 včetně) 

 • C - muži 56 a starší (nar. v roce 1962 a starší) 

 • Ž - ženy 19 a starší (nar. 1999 a starší) 

 • Junioři – 15 - 18 let (nar. 2003 až 2000) 

 • Juniorky – 15 - 18 let (nar. 2003 až 2000) 

Přihlášky:

do středy 12. 9. 2018 do 20:00 hod. 

 • A – elektronicky zde

 • B – osobně: Bikemania shop, Úzká 27, Nový Jičín

Účastníkům bude zasláno potvrzení o přihlášení včetně pokynů k úhradě startovného. 

Startovné:

 • do12. 9. 2018 300 Kč

 • od13. 9. 2018 – 350 Kč

Úhradu startovného proveďte:

 • A - převodem z vašeho účtu na účet pořadatele , nejpozději k datu 12. 9. 2018

 • B - zaplacením v hotovosti přímo v Bikemania shop, Úzká 27, Nový Jičín do 12. 9. 2018

 • C - při prezentaci 15.9.2018

V případě, že je vaše přihláška neplatná i po provedení úhrady startovného, kontaktujte nás e-mailem nebo přivezte doklad o zaplacení startovného (výpis z účtu s provedenou úhradou) k prezentaci pro vyřešení reklamace.

Důležité:

Účastníci mladší 18 let mohou startovat na hlavních tratích pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození.

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (z důvodu vyšší moci...).

 • V případě neúčasti se startovné nevrací.

 • Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 12. 9. 2018 (storno poplatek 100 Kč). Později je startovné nevratné. odhlašování na bikemaniatrophy@gmail.com

Start:

místo startu: Náměstí TGM, Nový Jičín

 • 10:00 hod.

místo cíle: Amfiteátr Skalky, Nový Jičín

Občerstvení:

 • Bufet na trati

 • Teplé jídlo v cíli, nápoj

Vyhlášení výsledků:

V prostoru cíle 13:30h

Ceny:

Poháry pro první tři v každé kategorii, věcné ceny. 

Horská prémie – Petřkovská Hůrka

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. 

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

"Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat." 

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Pořadatel si vyhrazuje právo uvést ve výsledcích jméno a příjmení závodníka,jeho oddílovou příslušnost. Zároveň si vyhrazuje právo uvést v tisku fotografie ze závodu a pořadí závodníků v cíli pro propagaci závodu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.