Propozice 2. ročníku Bikemania Trophy

Termín: sobota 17. 6. 2017

- Závod jednotlivců na horských kolech

- Závod dětí – Bikemania Trophy Kids

Prezentace: Hotel Abácie, Nový Jičín 8:30-9:30

Trať: Nový Jičín, Starý Jičín, Kojetín, Petřkovská Hůrka, Jasenice, Hostašovice, Straník, Čertův mlýn, Nový Jičín

Délka trati 33km, převýšení 950m (https://www.strava.com/activities/984486844)

Kategorie:

 A - muži 19 - 39 let (nar. 1998 až 1978 včetně)

 B - muži 40 - 55 let (nar. 1977 až 1962 včetně)

 E - muži 56 a starší (nar. v roce 1961 a starší)

 Ž - ženy 19 a starší (nar. 1998 a starší)

 Junioři – 15 - 18 let (nar. 2002 až 1999)

 Juniorky – 15 - 18 let (nar. 2002 až 1999)

Přihlášky:

do středy 15. 6. 2017 do 20:00 hod.

 A - elektronicky: http://entry.timechip.cz/prihlaska

 B – osobně: Bikemania shop, Úzká 27, Nový Jičín

Po on-line přihlášení okamžitě provádějte kontrolu své přihlášky v seznamu přihlášených. Účastníkům je zasláno potrvzení o přihlášení včetně pokynů k úhradě startovného.

Startovné:

 do 12. 6. 2017 - 300 Kč

 od 13. 6. 2017 – 350 Kč

Úhradu startovného proveďte:

 A - převodem z vašeho účtu na účet pořadatel , nejpozději k datu 12.6.2017

 B - zaplacením v hotovosti přímo v Bikemania shop, Úzká 27, Nový Jičín do 16. 6. 2017

 C - při prezentaci 17.6.2017

V případě, že je vaše přihláška neplatná i po provedení úhrady startovného, kontaktujte nás e-mailem nebo přivezte doklad o zaplacení startovného (výpis z účtu s provedenou úhradou) k prezentaci pro vyřešení reklamace.

Důležité:

Účastníci mladší 18 let mohou startovat na hlavních tratích pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození.

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (z důvodu vyšší moci...).

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Odhlášení=zrušení přihlášky je možné e-mailem nejpozději do 12. 6.2017 (storno poplatek 100 Kč). Později je startovné nevratné.

Start:

místo startu: Hotel Abácie, Nový Jičín  10:00 hod.

místo cíle: Discgolfové hříště, vedle Hotelu Abácie

Občerstvení:

- Bufet na trati

- Teplé jídlo v cíli, nápoj

Časomíra a výsledky:

Měření časů všech kategorií bude provedeno elektronicky ve spolupráci s TimeChip. Měřící čip obdrží závodníci jako součást startovního čísla. 

Vyhlášení výsledků:

V prostoru cíle13:30h

Ceny:

Poháry pro první tři v každé kategorii, věcné ceny.

Horská prémie – Petřkovská Hůrka

Podmínky účasti:

Ochranná přilba je povinná. Závod se jede za plného silničního provozu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí. Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

Propozice beru na vědomí a závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Seznámil(a) jsem se s bezpečnostními předpisy, které se zavazuji dodržovat. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati. Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.

Doporučujeme lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Propozice na dětský závod Bikemania trophy for KIDS


START: 17.6.2017 - 15:00h

Prezentace: 17.6.2017 od 13:00h na discgolfovém hřišti v Novém Jičíně

Okruh cca 1km, počty kol pro jednotlivé kategorie budou upřesněny.
Startovné: 20,-

Kategorie:
A - 2014 a mladší
B - 2013 - 2012
C - 2011 -2010
D - 2009 - 2008
E - 2007 - 2006
F - 2005 - 2002

Je to jasné - dopoledne závodí rodiče, odpoledne děti !!! :-)

"My Vám ty medaile přivezeme" :-)

     

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.